Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand
Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand
Orion Investigations, Bangkok, Thailand
 
บริการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา Arrow
 
ตัวเลขล่าสุดที่เปิดเผยโดยสหภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในสามของสินค้าปลอมแปลงที่ยึดได้ใน EU มีต้นกำเนิดที่ประเทศไทย หรือส่งผ่านทางประเทศไทยไปยัง EU แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยควรตระหนักถึงความสำคัญของกลยุทธ์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาล เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง ตลอดเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ฝ่ายกฎหมายโอไร้อัน จึงพร้อมที่จะบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ดังนี้
    บริการสืบสวนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
การสำรวจตลาดเพื่อหาร้านค้าปลีกและแหล่งสินค้าปลอมแปลง
การสร้างเครือข่ายธุรกิจผ่านเครือข่ายผู้ให้ข้อมูลของเรา
การสำรวจเพื่อหาที่อยู่ของผู้นำเข้า คลังสินค้า และสถานที่ผลิต
การจัดการสายด่วนสำหรับผู้ให้ข้อมูลเพื่อรายงานข้อมูลผ่านเครือข่าย
    บริการเป็นตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
ประสานงานในการตรวจค้นเพื่อดำเนินการต่อต้านผู้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และขัดขวางการนำสู่ตลาด เราทำงานกับหน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจค้นสถานที่ ยึดสินค้า จับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าท่านเอาจริงเอาจังในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน และป้องกันไม่ให้ผู้ปลอมแปลงสินค้าคิดที่จะปลอมแปลงสินค้าของท่าน
การเจรจา ในบางกรณีการเจรจากับผู้ละเมิดสิทธินอกศาลอาจเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เราสามารถเป็นตัวแทนของลูกค้าในการเจรจาดังกล่าวและรับรองว่าพวกเขาจะได้ข้อตกลงที่ดีที่สุด
รัฐสัมพันธ์ โอไร้อันเป็นตัวแทนของลูกค้าและประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมศุลกากรไทย ฯลฯ
  บริการให้คำปรึกษาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ระบุรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท (ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า เป็นต้น)
พัฒนายุทธิวิธีในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ดำเนินการจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา
ระบุและสืบสวนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ให้คำแนะนำและประสานงานเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการตอบโต้หากมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  เครื่องหมายการค้า
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง - ซึ่งท่านควรรู้ว่า เครื่องหมายบางประเภทนั้นไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ ถ้าหากว่าเครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะเฉพาะ (วัตถุทั่วไปที่ไม่การระบุลักษณะเฉพาะ) ซึ่งมีผลให้ไม่ได้รับการยอมรับจากสำนักทะเบียนเครื่องหมายการค้า พึงระลึกไว้ว่าสิ่งนี้คือบันไดขั้นแรกที่จะช่วยประหยัดเวลา และควรพิจารณาแต่การเปลี่ยนแปลงเท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะทำให้เครื่องหมายของท่านได้รับการจดทะเบียน
หาข้อมูลสำหรับการจดทะเบียนในเบื้องต้น - หากเครื่องหมายของท่านเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว จะมีผลทำให้สำนักงานทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายของท่าน
การจดทะเบียน – เราขอรับรองว่าเครื่องหมายของท่านจะได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องภายในระยะเวลา 10 เดือนโดยประมาณ นับตั้งแต่ริเริ่มจนเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด
   

การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรมสำหรับการสืบสวนการค้า
การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์และการเป็นตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร: +66-2-7143801 ถึง 3
อีเมล: info@orioninv.co.th