Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand
Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand
Orion Investigations, Bangkok, Thailand
 
การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ Arrow
 
การตรวจสอบซอฟต์แวร์

การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทำให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ และตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์สูญเสียรายได้จำนวนมหาศาล และทำให้หน่วยงานสรรพากรของรัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษี การวิจัยล่าสุดโดย IDC คาดว่ามีความสูญเสียต่อปีประมาณ 14 พันล้านเหรียญสหรัฐในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค
Orion Hi-Tech Unit จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ และให้บริการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ทำให้ลูกค้าสามารถทราบว่าผู้ใช้งาน ได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้การตรวจสอบยังเปิดเผยข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์และระยะเวลาในการติดตั้ง

บริการดังกล่าวของโอไร้อัน สามารถช่วยปกป้องการสูญเสียรายได้ของลูกค้าและเพิ่มจำนวนผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้

  พยานผู้เชี่ยวชาญ  
พนักงานของโอไร้อันสามารถให้การในศาลในฐานะพยานเพื่อแสดงข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ได้รับระหว่างการสืบสวน เรามีประสบการณ์ย่างมากในการให้หลักฐานสำคัญในคดีแพ่งและอาญาหลายคดีในนามของลูกค้า ซึ่งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเราสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในความสำเร็จของลูกค้าได้้


การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรมสำหรับการสืบสวนการค้า
การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์และการเป็นตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร: +66-2-7143801 ถึง 3
อีเมล: info@orioninv.co.th