Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand
Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand
Orion Investigations, Bangkok, Thailand
 
ขอต้อนรับสู่ โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น Arrow
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายและสืบสวนด้านธุรกิจ อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพ สามารถให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ลาวและพม่า ฯลฯ

โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น มีบุคลากรและทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในสายวิชาชีพมากว่า 10 ปี ทางด้านกฎหมาย การสืบ สำรวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ดังนั้น เราจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของการให้บริการ โดยเรามุ่งเน้นการให้บริการเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ ปกป้องและส่งเสริมแบรนด์ ทรัพย์สิน ชื่อเสียงและรายได้ของลูกค้าของเรา อีกทั้งการให้บริการที่เหมาะสมกับราคาและสามารถให้บริการตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

บริการสืบสวนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา บริการกู้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์
บริการเป็นตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา บริการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริการสืบสวนสำหรับบริษัท
บริการสืบสวนทั่วไป บริการวิจัยทางธุรกิจ
บริการตรวจสอบสถานที่ทำงาน และสำรวจการบริการ บริการตรวจสอบสอบภูมิหลังของบริษัท
  (Mystery Shopping) บริการตรวจสอบภูมิหลังบุคคล
บริการตรวจสอบการเคลมประกัน บริการตรวจตราและการป้องกัน
บริการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต
  (Computer Forensics)    

การมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญของโอไร้อันซึ่งประกอบด้วย พนักงานนักสืบธุรกิจ พนักงานสืบสวนบริษัท พนักงานสืบสวนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ตรวจสอบการทุจริต ผู้ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย นักกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา นักวิเคราะห์การวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เราจึงช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถตรวจพบ ประเมินและบรรเทาความเสี่ยง หรือป้องกันความเสี่ยงจากการละเมิดเครื่องหมายการค้า การละเมิดลิขสิทธิ์ การทุจริตในองค์กร ข้อมูลที่มีการปลอมแปลง การขโมยทรัพย์สิน ความลับทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญา

ความแตกต่างของนักสืบเอกชน และนักสืบธุรกิจ
นักสืบเอกชน (PI) กับนักสืบธุรกิจมีความแตกต่างกันหรือไม่ หลายคนมักใช้คำว่า “นักสืบเอกชน” หรือ “PI” ในธุรกิจการสืบสวนทั้งหมด แต่จริงๆ แล้วมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างบริการของนักสืบเอกชน (PI) กับบริการของนักสืบธุรกิจ นักสืบเอกชน (PI) จะให้บริการลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ “เรื่องของหัวใจ” ในขณะที่นักสืบธุรกิจจะทำงานกับลูกค้าที่เป็นองค์กรเพื่อช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง

โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการสืบสวนการค้าและธุรกิจ ดังนั้น โอไร้อันจึงเป็นบริษัทผู้ให้บริการนักสืบธุรกิจไม่ใช่นักสืบเอกชน
แต่กรณีลูกค้าที่ต้องการการให้บริการในเรื่องของหัวใจหรือเรื่องในครอบครัวอื่นๆ เราสามารถส่งต่อลูกค้าให้ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องได้การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรมสำหรับการสืบสวนการค้า
การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์และการเป็นตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร: +66-2-7143801 ถึง 3
อีเมล: info@orioninv.co.th