Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand
Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand Orion Investigations, Bangkok, Thailand
Orion Investigations, Bangkok, Thailand
 
เกี่ยวกับ โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น Arrow
 

โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรมสำหรับการสืบสวนด้านการค้าและธุรกิจ บริการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และการเป็นตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เราสามารถให้บริการที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับราคาแก่ลูกค้าของเราผ่านบริการที่ผสมผสานพิเศษอย่างครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า

โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น บริหารงานโดย ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ คือ คุณปีเตอร์ ฮอร์มชอร์ และคุณเดวิด ฮอร์มชอร์ คุณปีเตอร์และคุณเดวิดมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานสืบธุรกิจในประเทศไทยหลายปี โดยเน้นการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และระลึกอยู่เสมอว่าลูกค้ามาก่อนเป็นอันดับแรก และขั้นตอนแรกของแผนงานต่าง ๆ คือการกำหนดเป้าหมายของลูกค้าและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ระหว่างที่ดำเนินงานลูกค้าจะได้รับรายงานซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และรายงานขั้นสุดท้ายจะมีคำแนะนำสำหรับการติดตามผลตามความเหมาะสม

ทีมงานของโอไร้อันตระหนักดีอยู่เสมอว่า เราต้องเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จริยธรรม รับผิดชอบ สร้างสรรค์และซื่อสัตย์อยู่เสมอ เราให้บริการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงจากการทำงานร่วมกันของพนักงานนักสืบธุรกิจ นักกฎหมาย และช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

นอกจากนี้เรายังให้บริการสืบสวนที่ประเทศกัมพูชา ลาวและพม่า และเรายังสามารถให้บริการในหลายประเทศทั่วโลกผ่านหุ้นส่วนธุรกิจของเรา หากลูกค้าของเรามีโครงการให้ดำเนินการที่ต่างประเทศ เราสามารถไปประสานงานด้วยตนเองหรือติดต่อหุ้นส่วนธุรกิจของเราในประเทศดังกล่าวให้ดูแลลูกค้าแทนเราตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น โอไร้อัน จึงถือเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมืออาชีพ เพราะในโลกปัจจุบันของธุรกิจระหว่างประเทศ ความสามารถในการให้บริการข้ามพรมแดนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจของลูกค้าได้

กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา ทีมพนักงานนักสืบธุรกิจ นักกฎหมายและช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่าน 

 

 

 

การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรมสำหรับการสืบสวนการค้า
การพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์และการเป็นตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร: +66-2-7143801 ถึง 3
อีเมล: info@orioninv.co.th